.

Poligon Elek


Üretim prosesinin ilk aşamasında kullanılır. Buraya gelen hammadde ön temizleme işleminden geçerek içindeki yabancı madde, saman, çöp, taş, toz vs’den ayrılır.

•    Arpa, buğday, mısır, soya, ayçiçeği gibi ürünlerin temizlenmesinde kullanılır.
•    İyi ürün değişik çaplardaki elek deliklerinden geçer.
•    Büyük yabancı maddeler tambur sonundan çıkar.
•    Temizleme sayesinde sap, saman, ağaç parçaları, mısır koçanı parçaları, çöp gibi istenmeyen maddeler temizlenmiş olur.
•    Sürekli dönme hareketi sebebiyle ürün akıcılığı daha iyidir.
•    Bakımı kolaydır.