.

Yağ Tankı


Günlük ihtiyaç duyulan yağın sisteme verilmek üzere uygun akışkanlık derecesine getirmek için ısıtılmasını sağlar.

•    Çift cidarlı
•    Tabandan resistanslı ısıtma sistemli
•    Tankın içi serpantinli
•    Wilo marka pompası ile sıcak su devir yapma sistemli